Nieuws

Coalitiebespreking in Barendrecht met 6 partijen

Gemeentehuis Barendrecht v2dinsdag 10 april 2018 Zes partijen in Barendrecht onderzoeken of ze de komende vier jaar samen een coalitie voor Barendrecht kunnen vormen. CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 willen een positieve bestuursstijl voor de komende vier jaar. Met deze positieve bestuursstijl kunnen ze betere resultaten bereiken voor alle inwoners van Barendrecht. Het is gebleken dat er tussen de zes partijen voldoende chemie is voor samenwerking. Ze streven naar een coalitieakkoord waarin alle Barendrechters zich kunnen herkennen.

De brede coalitie ziet veel raakvlakken in elkaars plannen voor een beter Barendrecht. Er is een effectieve coalitie mogelijk als het gaat over de belangrijke onderwerpen als zorg, duurzaamheid, wonen, veiligheid, onderhoud buitenruimte, samenwerking met ondernemers en de BAR-samenwerking. Uit de verkennende gesprekken blijkt dat er vertrouwen is in een respectvolle en transparante samenwerking. lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie stelt vragen over vuurwerkvrije zones

DSC_0780_Arjandinsdag 27 februari 2018 Rondom de afgelopen jaarwisseling heeft de SGP-ChristenUnie een poll gehouden over vuurwerkvrije zones. Ook werden Barendrechters opgeroepen hun mening te delen met de fractie. 72% van de respondenten gaf aan meer vuurwerkvrije zones te willen. Afgelopen maanden heeft de SGP-ChristenUnie verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in een aantal vragen aan het college.

Raadslid Arjan Stolk: “Vanuit heel Barendrecht kregen we reacties op onze oproep. Hiervoor willen we de inzenders hartelijk bedanken! We zijn met de reacties aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in een aantal vragen richting het college. We willen onder andere vanuit de evaluatie rondom de jaarwisseling weten hoe de ervaringen van de politie en de BOA’s waren rondom de vuurwerkvrije zone bij het Middeldijkerplein. Dit bepaalt vervolgens hoe en of we het aantal vuurwerkvrije zones kunnen uitbreiden.” lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie start onderzoek naar duurzaamheid en energiebesparing

Foto duurzaamheidmaandag 19 februari 2018 De komende jaren gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid en energiebesparing. Hoewel veel milieu- en klimaatbeleid op Europees, of zelfs op wereldniveau wordt gemaakt, moet ook op lokaal niveau duurzaamheid worden gestimuleerd. De SGP-ChristenUnie Barendrecht wil investeren in een duurzame toekomst. Maar dat gaat niet vanzelf en is zeker niet alle en een zaak van de gemeente. "We moeten dit samen zien te realiseren", zo zegt Tsjimmie Klos-de Vries, raadslid voor de SGP-ChristenUnie. Om een beter beeld te krijgen van wat Barendrechters doen en belangrijk vinden op het terrein van duurzaamheid en energiebesparing zijn wij een onderzoek gestart onder alle Barendrechters.

De SGP-ChristenUnie wil graag zoveel mogelijk Barendrechters betrekken. Daarom is een korte vragenlijst opgesteld. "Via de enquête willen wij in kaart brengen wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om een duurzame gemeente", zo zegt Tsjimmie Klos-de Vries. Ook zijn wij benieuwd naar ideeën die bijdragen aan een betere afvalscheiding in Barendrecht. "De resultaten willen wij betrekken bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering in de komende raadsperiode. Deelnemen aan het onderzoek kan door middel van het klikken op de afbeelding hiernaast of via onze facebook-pagina. De resultaten van het onderzoek worden half maart bekend gemaakt. lees verder
Labels

Joop Klaasman wint fotowedstrijd SGP-ChristenUnie

Foto prijsuitreiking (2)maandag 19 februari 2018 In het kader van trots zijn op ons mooie Barendrecht hield de SGP-ChristenUnie een fotowedstrijd. Het thema was ‘de mooiste plek van Barendrecht’. Uit de tientallen inzendingen is de foto van Joop Klaasman van de Gaatskensplas als winnaar uit de bus gekomen. Martijn van Meppelen Scheppink overhandigde de uitvergroting op canvas. Op de winnende foto staat de Gaatkensplas in winterse sferen afgebeeld. Op de half bevroren plas zwemmen twee zwanen. De lucht is strak blauw en op de achtergrond zijn de woningen aan de Swarttouwhaven zichtbaar. Deze foto werd uit tientallen foto’s gekozen door de jury. lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie bedankt brandweer Barendrecht

DSC_0462_previewdinsdag 23 januari 2018 Op de oefenavond is de vrijwillige brandweer van Barendrecht bedankt voor haar inzet. Tijdens de hevige storm van 18 januari is de vrijwillige brand weer van Barendrecht druk geweest met uitrukken. Er zijn 25 meldingen verwerkt in Barendrecht en Rotterdam. Ook is de decentrale meldkamer door Barendrechtse vrijwilligers bemand. Een bijzondere prestatie vond SGP-ChristenUnie Barendrecht. Op 18 januari zijn vrijwel heel de dag 2 brandweerauto's onder weg geweest voor meldingen van stormschade. Daarnaast hebben de reserve-centralisten uit Barendrecht een decentrale meldkamer bemand. Deze extra meldkamer wordt ingericht als er erg veel 112 meldingen binnenkomen. De Barendrechtse brandweer draait op vrijwilligers. Meerdere vrijwilligers hebben dan ook op 18 januari een vrije dag genomen bij hun reguliere werk. Iets wat alle respect en waardering verdient aldus de SGP-ChristenUnie in Barendrecht.

Om deze waardering kracht bij te zetten zijn een aantal leden van de fractie en de steunfractie maandag 22 januari op bezoek geweest bij de oefenavond. Naast een welgemeend dankwoord door raadslid Arjan Stolk (woordvoerder veiligheid) was er voor elke brandweervrijwilliger een originele bedank-tompouce. SGP-ChristenUnie vindt goede brandweerzorg vanzelfsprekend belangrijk. lees verder
Labels

Nieuwsarchief