Een nieuwe coalitie in Barendrecht

Gemeentehuis Barendrecht v2donderdag 14 juni 2018

Barendrecht heeft een nieuwe coalitie! Het is om verschillende redenen mooi dat de SGP-CU fractie hier deel van uitmaakt. Graag vertellen we er wat meer over. De vorige raadsperiode van 2014 tot 2018 was een roerige tijd. In wisselende samenstellingen heeft EVB een coalitie gehad met VVD, D66 en later CDA en SGP-CU. Vooruitblikkend op de komende periode heeft de SGP-CU gezegd behoefte te hebben aan een coalitie op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en breed draagvlak. Die elementen vonden we in de gesprekken met onze nieuwe coalitiegenoten. We zijn dankbaar dat er op het gebied van zondagsrust duidelijke afspraken zijn gemaakt tegen verdere verruiming. Ook identiteitsgebonden zorg, een degelijk financieel beleid en ruimte voor ondernemers in het nieuwe akkoord zijn belangrijke zaken voor ons. Ook hebben we aangegeven dat veiligheid een kernzaak is de komende periode. Fietsendiefstal en andere criminele praktijken moeten stevig aangepakt worden.

Tenslotte zijn we erg tevreden met onze nieuwe wethoudersportefeuille op het gebied van Economische Zaken en Wonen. Arnoud Proos, afkomstig van de landelijke SGP-fractie in de Tweede Kamer, zal deze taak op zich nemen.
Afgesproken is dat elke partij een wethouder levert, maar dat het in totaal om 4.8 FTE gaat.

In afhankelijkheid van God willen we de komende vier jaar ons best doen voor álle inwoners van Barendrecht, en werken aan breed vertrouwen tussen alle partijen en inwoners.

Hartelijke groet, mede namens raadsleden Martijn van Meppelen-Scheppink en Tsjimmie Klos- de Vries,
Leendert Mijnders - fractievoorzitter

 

Labels

« Terug