Hoe zo? Afvalscheiden.

Recycelen 22:10

SGP/ChristenUnie roept de gemeente op om snel met een goed plan te komen, zodat alle inwoners van Barendrecht op een gemakkelijke manier hun afval gescheiden kunnen inleveren. Want dat dit noodzakelijk is – ook uit oogpunt van duurzaamheid – staat buiten kijf.

Voor veel mensen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om hun afval te scheiden. Met de komst van de ondergrondse containers, enige jaren terug, werd het scheiden van groente/fruit/tuinafval en restafval zelfs niet meer nodig geacht. Alles mocht in de ondergrondse container. Behalve het grove tuinafval, dat mocht één keer per twee weken – in open zakken – aan de straat gezet.
Inmiddels is ons denken over de afvalinzameling flink veranderd. Wij weten nu dat veel afval weer grondstof kan zijn voor iets anders. En dat het scheiden van afval noodzakelijk is voor een beter milieu. En dus moeten wij niet meer alles op één hoop gooien.
Barendrecht heeft nu een scheidingspercentage van 44,7%. Dat moet naar 75%. Hoe dit te realiseren is een kwestie van goede wil van de inwoners van Barendrecht èn een taak van de gemeente die deze gescheiden inzameling op een gemakkelijke manier mogelijk moet maken. Nu mag het zogenaamde “keukenafval” in de open zak van het tuinafval aan de straat gezet en wordt het om de twee weken opgehaald. Voor veel mensen is dit een probleem. Waar laat je al die tijd dat natte (stinkende) afval als je bijvoorbeeld in een appartement woont? Toch niet op het balkon? Met ons plastic, drankkartons, blikjes en oud papier kunnen we naar Afval Loont. Dat is fijn als je er dichtbij woont. Zo niet, dan is het lastig en verdwijnt veel van deze soorten afval in de ondergrondse container.

Reacties op 'Hoe zo? Afvalscheiden.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.