Uitslag poll vuurwerkbeleid Barendrecht

vuurwerk 22:21

In de laatste week van december en de eerste week van januari heeft de SGP-ChristenUnie in Barendrecht inwoners gevraagd wat ze van het vuurwerk beleid in Barendrecht vonden. 72% gaf aan het eens te zijn met de stelling “Er moeten meer vuurwerkvrije zones komen”.

Op Facebook en Instagram hield de SGP-ChristenUnie van Barendrecht een poll. Hierop kon iedereen met een Facebook- of Instagram-account stemmen. De meerderheid (72%) van de mensen, die hebben meegedaan aan de poll, gaf aan dat er meer vuurwerkvrije zones moesten komen. 28% was het hier mee oneens.

Naast het stemmen op Facebook en Instagram was er ook een speciaal mailadres open gesteld voor inwoners die niet actief zijn op sociaal media of die genuanceerder hun mening wilden laten horen. Arjan Stolk (raadslid SGP-ChristenUnie) geeft aan: “Opvallend was dat iedereen die per email reageerde pleitte voor een strenger vuurwerkbeleid. Dit varieerde van een algeheel verbod op particulier vuurwerk, verbod op knalvuurwerk, vuurwerkverbod bij zorginstellingen en een vuurwerkshow door de gemeente. In de reacties onder de artikelen die de verschillende media over ons onderzoek hebben gepubliceerd merkten we veel emotie. Opvallend genoeg zaten daar juist veel voorstanders van het afsteken van vuurwerk bij”.

De fractie van SGP-ChristenUnie heeft aangegeven het vuurwerkbeleid en de mogelijkheden die de gemeente heeft verder te onderzoeken. “We wisten dat dit een beladen en emotioneel onderwerp was. De reacties die we kregen hebben dat bevestigd. We willen als fractie naar de meningen van onze inwoners luisteren. Hierbij wegen we de argumentatie van voor en tegenstanders tegen elkaar af. Daarnaast moeten we ook kijken wat realistisch is qua handhaving en naar de bevoegdheden die we op lokaal niveau hebben. Dit vraagt verder onderzoek. We gaan er in ieder geval serieus werk van maken, waarbij zorgvuldigheid voorop staat”, aldus Arjan Stolk.

Het opengestelde mailadres vuurwerk@sgp-barendrecht.nl is nog steeds in gebruik. Aanvullende meningen kunnen dus nog steeds ingestuurd worden.

Reacties op 'Uitslag poll vuurwerkbeleid Barendrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.