SGP-ChristenUnie presenteert verkiezingsprogramma, lijsttrekker en de kandidatenlijst.

Stem potlood 19:14

Op zaterdag 13 januari heeft de SGP-ChristenUnie haar verkiezingsprogramma, de lijsttrekker en de gezamenlijke kandidatenlijst bekend gemaakt. Het verkiezingsprogramma heeft als slogan “Samen voor Barendrecht” meegekregen. Dit is de meest kernachtige samenvatting van het programma. Gezamenlijk gaan SGP en ChristenUnie de gemeenteraadsverkiezingen en de komende jaren in.

Leendert Mijnders is lijsttrekker. Leendert (35 jaar) is sinds 2009 betrokken bij de plaatselijke politiek en zit sinds 2011 in de gemeenteraad. De nummer twee van de lijst maakt zijn comeback in de Barendrechtse politiek: Martijn van Meppelen Scheppink. Zittende raadsleden Arjan Stolk en Tsjimmie Klos-de Vries maken de eerste 4 plaatsen compleet. John Breedveld en Pieter Smit staan op plaats 5 en 6. Huidig raadslid Jan Willem Dirkse heeft aangegeven zijn werk als raadslid te willen beëindigen. Hij is ruim 10 jaar lid geweest van de gemeenteraad.

Totaal telt de kandidatenlijst 22 mensen. Naast een aantal ervaren (oud)raadsleden staan er ook jonge nieuwkomers op de lijst. De jongste kandidaat is ten tijde van de verkiezingen 23 jaar. In totaal staan er 4 kandidaten jonger dan 30 jaar op de kandidatenlijst.

Leendert Mijnders geeft aan: “Vanuit onze christelijke overtuiging willen we verder werken aan een samenleving, waarin oog is voor elkaar. Oog voor elkaar betekent voor SGP-ChristenUnie, dat we groot belang hechten aan goede zorg voor de ouderen, aandacht voor de jongeren en aandacht voor een veilige samenleving voor iedereen. Op dit gebied zien we een actieve rol van de gemeente met betrokkenheid van de vele Barendrechters. Wij waarderen hun inzet!”.

De afgelopen jaren heeft de SGP-ChristenUnie gewerkt onder de slogan ‘Christelijk, betrouwbaar, betrokken’. Leendert Mijnders geeft hierover aan: “Deze slogan kenmerkt ons DNA. Vanuit een voluit christelijke levensovertuiging zijn we een betrouwbare en stabiele partij. We weten wat we willen, nemen onze politieke verantwoordelijkheid in het huidige college en zijn begaan met de inwoners van Barendrecht. De slogan van het verkiezingsprogramma ‘Samen voor Barendrecht’ slaat op de inhoud. Gezamenlijk met de inwoners willen we werken aan een zorgzaam, veilig, duurzaam en ondernemend Barendrecht. In de zorg kunnen we niet zonder mantelzorgers. Qua veiligheid kunnen we niet zonder oplettende inwoners, et cetera. Wij geloven in een samenleving waarin mensen niet naast, maar met elkaar leven en voor elkaar zorgen.”

Het complete verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst staan op de website. De komende weken worden zowel op straat, in verkiezingsbijeenkomsten als online het verkiezingsprogramma verder toegelicht. Ook stellen de kandidaten zich voor via sociale media en deze website.

Reacties op 'SGP-ChristenUnie presenteert verkiezingsprogramma, lijsttrekker en de kandidatenlijst.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.