SGP-ChristenUnie kijkt terug op een succesvolle openfractie avond

IMG_7209_openfractie 22:28

Op 26 juni jl. hield de SGP-ChristenUnie een openfractie avond. Voor deze avond was eenieder die interesse heeft in de politiek uitgenodigd. Niet alleen de achterban was aanwezig, maar ook geïnteresseerde middelbare scholieren.
Tijdens deze avond heeft Tsjimmie Klos, een van de raadsleden van SGP-ChristenUnie, in het kort verteld wat er allemaal gebeurd in de gemeenteraad. Daarnaast hebben de fractie en de steunfractie zichzelf voorgesteld. SGP-ChristenUnie wethouder Arnoud Proos, die voor het VNG-congres in Maastricht verbleef, stelde zich via een live videoverbinding voor. De gehele avond was interactief van karakter. De bezoekers konden bij de fractie terecht met alle mogelijke vragen en opmerkingen.

Ook is deze avond het coalitieakkoord besproken. Als titel heeft dit akkoord “eenheid in verscheidenheid” en het is vooral de eenheid die zorgt voor een stabiele coalitie. Leendert Mijnders, fractievoorzitter SGP-CU, gaf aan dat er natuurlijk verschillen bestaan tussen partijen, maar dat ze elkaar weten te vinden in het belang van Barendrecht, respect hebben voor elkaars eigenheid en op een respectvolle en professionele manier met elkaar omgaan.

“Wij zijn tevreden met het akkoord, veel zaken waar de SGP-CU voor staat zijn terug te vinden in het akkoord. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de vuurwerkvrije zones, het niet verder uitbreiden van de zondagsopening en veel aandacht voor ondernemers en werkgelegenheid.”, aldus Leendert Mijnders. Als coalitie gaan we er nog meer werk van maken om met de burger in contact te komen. Zo worden de wethouders verantwoordelijk voor de verschillende wijken en worden vergaderingen op locatie gehouden. Onlangs is er al een vergadering geweest in het Inge de Bruin- zwembad.

Ook ging Leendert Mijnders in op het aantal van 6 wethouders. Anders dan wordt gesteld, kost deze uitbreiding niet één miljoen maar zo’n 160.000,- per jaar. Het aantal fte is slechts uitgebreid naar 4,8 fte. Bovendien hoeft de Barendrechtse burger niet bang te zijn dat de lokale belastingen worden verhoogd. Alleen inflatiecorrectie is mogelijk.

 Leendert Mijnders gaf aan het einde van de avond aan: “We zien terug op een plezierige en vruchtbare open fractie-avond. Dit smaakt naar meer.”

Reacties op 'SGP-ChristenUnie kijkt terug op een succesvolle openfractie avond'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.