SGP-ChristenUnie vraagt aandacht voor het belang van de wijkagent

Agenten 07:04

Bij de behandeling van het Strategisch beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam is door de fractie van SGP/ChristenUnie in de vergadering van de gemeenteraad van 18 september 2018 aandacht gevraagd voor het belang van de wijkagent. De SGP-ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk, zijn coördinerende taak naar andere agenten en richting de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. We hebben er voor gepleit om dit in dit Strategisch beleidsplan ook nadrukkelijk te benoemen en daaraan de ambitie toe te voegen dat maximale inspanningen worden geleverd om de beschikbaarheid, zichtbaarheid en (digitale) bereikbaarheid van wijkagenten te verbeteren. Onze inbreng heeft er toe geleid, dat een zienswijze door de gemeenteraad is opgesteld en is aangenomen en aan de politie eenheid Rotterdam wordt gezonden. In deze zienswijze wordt naast de aandacht voor de wijkagent ook aandacht gevraagd voor de opvang van verwarde personen.

« Terug

Reacties op 'SGP-ChristenUnie vraagt aandacht voor het belang van de wijkagent'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.