Begroting 2019-2022 vastgesteld, twee SGP-ChristenUnie moties aangenomen

Euro bankbiljetten.jpg 18:24

Eén van de hoogtepunten in het politieke jaar is de behandeling en de vaststelling van de gemeentebegroting. Het college presenteert de begroting en alle politieke partijen geven aan waar zij (voor)staan en wat zij belangrijk vinden. Veel beleid en (financiële) verplichtingen, ook die door voorgaande colleges zijn aangegaan, liggen vast. Binnen de (resterende) financiële ruimte heeft het huidige college keuzes gemaakt. Martijn van Meppelen Scheppink geeft aan: "We zijn erg blij dat dit college prioriteit geeft en investeert in zorg en buitenruimte."

"Verder hebben we bij de begroting een tweetal moties ingediend, die zijn aangenomen", zo vervolgt Martijn. Het betreft de Motie 'Werkende armen' en de Motie 'Innovatieve Startups'. Met deze moties wordt het college verzocht (extra) actie te ondernemen. "Dit zijn weer twee punten uit ons verkiezingsprogramma die wij belangrijk vinden", zo geeft Martijn aan.

Verder werden de moties over een dekkend 24/7 AED-netwerk, de leukste Barendrechtse wijkactiviteit, onderzoek Kruispunt, Trefpunt, Integrale visie grondstoffen, Verkeersveiligheid en gedrag, Gaten, kuilen en verzakkingen, Onderzoek houtstook en Duurzaam inkopen door de SGP-ChristenUnie mede-ingediend en/of gesteund.

« Terug

Reacties op 'Begroting 2019-2022 vastgesteld, twee SGP-ChristenUnie moties aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.