Verkiezingspagina's

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart: stem SGP-ChristenUnie!

Op woensdag 21 maart krijgen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een rood potlood in de hand. Er kan dan weer gestemd worden op kandidaten voor de gemeenteraad. En als SGP-ChristenUnie vragen wij u: wat gaat u met dat potlood doen? Misschien bent u net als veel Nederlanders het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. In de keuze die u maakt speelt vertrouwen een grote rol, ook bij de  gemeenteraadsverkiezingen. Als SGP-ChristenUnie vragen wij u om dat vertrouwen. Onze kandidaten willen hun geloof in de politiek een stem geven.

De SGP-ChristenUnie Barendrecht gaat de verkiezingen van maart 2018 in onder het motto ‘Samen voor Barendrecht’!

Vanuit onze overtuiging willen we werken aan een samenleving waarin oog is voor elkaar. Oog voor elkaar betekent voor SGP-ChristenUnie dat we groot belang hechten aan goede zorg voor de ouderen, aandacht voor de jongeren en aandacht voor een schone én veilige samenleving voor iedereen. Op dit gebied zien we een actieve rol van de gemeente met betrokkenheid van de burger. Ook doen we een beroep op de vele vrijwilligers, die in Barendrecht actief zijn. Wij waarderen en faciliteren hun inzet!

Daarnaast hechten we veel waarde aan een economisch gezond Barendrecht: voldoende werkgelegenheid, aandacht voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en redelijke lokale lasten. Hierin nadrukkelijke aandacht voor de AGF-sector als beeldbepalende economische sector in Barendrecht. De ontwikkelingen in de AGF-sector staan niet stil en SGP-ChristenUnie wil een innovatieve voortrekkersrol op dit gebied stimuleren.

De zondagsrust willen we zoveel mogelijk bevorderen. Een dag van rust voor kerkgang, bezinning en aandacht voor de medemens blijft essentieel voor de samenleving.

SGP-ChristenUnie wil de bouw van duurzame, betaalbare woningen stimuleren. We maximeren bij nieuwbouw de bouwhoogte tot vier woonlagen (indien passend in de omgeving kan hiervan worden afgeweken) en hechten aan een verzorgde, groene buitenruimte. Deze buitenruimte vraagt, voldoende onderhoud en beheer.

We nodigen u uit ons programma goed door te nemen. Ook milieu, cultuur, sport, gezin, onderwijs, mobiliteit en bestuur komen ruimschoots aan bod.

Met de SGP-ChristenUnie kiest u niet voor ‘alleen’, maar voor ‘samen’. Wij geloven in een samenleving waarin mensen niet naast, maar met elkaar leven en voor elkaar zorgen.

Ons verkiezingsprogramma is op deze website te lezen en/of te downloaden. Hierin kunt u lezen wat wij willen bereiken, wat onze standpunten zijn en wat we concreet willen gaan doen. De SGP-ChristenUnie realiseert zich heel goed dat dit programma een momentopname is. De samenleving verandert snel. Wat echter niet verandert zijn de Bijbelse waarden en normen, die de tijd kunnen doorstaan. De inhoud van onze boodschap en de wijze waarop wij hieraan uitvoering willen geven verandert, ondanks alle veranderingen, niet. Dat komt ook, omdat wij in God, de Schepper van hemel en aarde, geloven Die altijd voor ons wil zorgen.

Op 21 maart 2018 zijn dus de gemeenteraadsverkiezingen. U hebt het als inwoner van Barendrecht op die dag voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente de komende 4 jaar varen? Wat verwacht u van ons? Wij hopen dat onze inzet in de afgelopen jaren, maar ook onze standpunten voor de komende jaren u aanspreken.

Dus, dat rode potlood, wat gaat u er mee doen?

Stem 21 maart: SGP-ChristenUnie!