Blik op Barendrecht

Op bezoek, door Martijn van Meppelen Scheppink

Als lid van de gemeenteraad moet je keuzes maken en belangen afwegen. Dat is een mooie bezigheid, maar niet altijd makkelijk. Meningen en belangen lopen vaak uiteen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Wat goed is voor de een, heeft vaak negatieve gevolgen voor de ander. Van groot belang is, is dat je weet wat er speelt en op basis daarvan tot een besluit komt. Om te weten wat er speelt, ga je als raadslid op pad en in gesprek.

Met een aantal raadsleden waren we onlangs op bezoek bij een aantal omwonenden van het Havenhoofd. Zij waren geschrokken van de brief van Koninklijke Horeca Nederland aan de gemeente, waarin wordt gevraagd om een proef met langere openingstijden voor de terrassen van de horeca op het Havenhoofd. Vanuit de optiek van de horeca-ondernemers een heel begrijpelijk verzoek, maar de omwonenden gaven aan dit niet te zien zitten, mede vanwege eerdere klachten over geluidsoverlast van de terrassen.

We hadden een plezierig en informatief gesprek. Daarmee ben je er nog niet. Ook van de horeca-ondernemers wil je weten hoe ze er in zitten. En uiteindelijk moet er natuurlijk en besluit worden genomen, waarbij je keuzes moet maken en botsende belangen afwegen. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, maar op bezoek gaan en in gesprek zijn kan altijd.