ChristenUnie Barendrecht

Afdeling ChristenUnie Barendrecht

De ChristenUnie is een landelijk verband van personen en lokale verbanden. De lokale verbanden waarin ChristenUnie-leden samenwerken heten "afdelingen" (tot 1 januari 2016 werden het kiesverenigingen genoemd). De lokale afdeling ChristenUnie Barendrecht is één van de vele lokale afdelingen. De afdeling Barendrecht heeft als doel (zoals vermeld in artikel 2 van de statuten) 'de doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau'.

Leden van de afdeling Barendrecht zijn ChristenUnie-leden, die woonachtig zijn binnen de grenzen van de gemeente Barendrecht. Deze leden van de afdeling kiezen het bestuur.

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn:

  • het voorbereiden en leiden van de algemene ledenvergadering
  • het ontwerpen en vaststellen van een lokaal verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst voor deelname aan de gemeentelijke verkiezingen onder goedkeuring van de algemene vergadering
  • het organiseren en leiden van verkiezingscampagnes
  • het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere lokale christelijke partijen onder voorbehoud van goedkeuring door het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie
  • het vaststellen van de begroting en jaarrekening onder goedkeuring van de algemene vergadering.

De statuten en reglementen van de afdeling zijn de kaders voor de leden van de vereniging. De statuen van deze lokale afdelingen zijn ondergebracht bij de regionale Kamer van Koophandel.

Bestuur ChristenUnie Barendrecht

Bestuursleden Bestuursfunctie
Anton de Jong                            Voorzitter / penningmeester              
René Jansen Secretaris
Pieter Smit Algemeen bestuurslid
Jacomine Kok Voordracht - Algemeen bestuurslid
     
Adviseurs    
Lydia Verkade   Raadslid namens de ChristenUnie