Samenwerking met de SGP

Samenwerking ChristenUnie met de SGP

In Barendrecht werken de twee lokale afdelingen van de ChristenUnie en de SGP al sinds jaar en dag samen in de gemeenteraad. Met een gezamenlijke kieslijst doen we mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en na de verkiezingen is steeds één fractie gevormd.

De besturen van de lokale ChristenUnie en de SGP in Barendrecht hebben na goedkeuring van de ledenvergaderingen besloten om hun lang bestaande samenwerking in de raadsperiode 2022-2026 voort te zetten. Hiertoe is op 18 december 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De SGP en de ChristenUnie gaan deze samenwerking aan met het doel om, ieder met behoud van eigen identiteit, grondslag en doelstelling en onder erkenning van de verwantschap van die politieke doelstellingen, een christelijk beleid te bevorderen, zoals verwoord in de landelijke programma's van deze partijen.

Nieuwsbericht (december 2021) over samenwerking tussen SGP en ChristenUnie

SGP en ChristenUnie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 18 december jl. hebben de voorzitters van de SGP en de ChristenUnie in Barendrecht weer hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de komende jaren. De partijen hebben hiermee besloten met één verkiezingsprogramma en met één gezamenlijke kandidatenlijst deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Na de verkiezingen vormen beide partijen één fractie.

Al bijna 40 jaar wordt er door de SGP en ChristenUnie samengewerkt in de plaatselijke politiek. Ook voor de komende jaren kiezen beide partijen ervoor om gezamenlijk een voluit christelijk geluid laten horen in de Barendrechtse politiek en samenleving. Theo van Gelder (voorzitter SGP Barendrecht) merkt op: “Wij blijven twee zelfstandige partijen op landelijk niveau, maar we zijn dankbaar dat we in Barendrecht opnieuw gaan samenwerken. Samen aan de slag voor Barendrecht!” Anton de Jong (voorzitter ChristenUnie Barendrecht) geeft aan “De samenwerking is al jaren goed en er is eensgezindheid binnen de fractie. We gaan voor een rechtvaardiger Barendrecht, waar oog is voor iedereen.”

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats voor het gemeentehuis in Barendrecht. De SGP-ChristenUnie heeft het thema 'Goede dienstverlening aan de burger' hoog op de agenda staan. Barendrechters hebben aangegeven dit thema een belangrijk onderwerp te vinden en ook de fractie kan zich daar helemaal in vinden. “Vanuit een christelijke levensovertuiging vinden wij het belangrijk dat de overheid dichtbij de burger staat” merkt Anton de Jong op. “Een van de speerpunten voor komende verkiezingen is: Tot uw dienst!” aldus Theo van Gelder. “Vanuit het gemeentehuis wordt in Barendrecht vorm gegeven aan een dienstbare overheid. Wij willen ons de komende jaren daar samen voor inzetten.”

Om te benadrukken waar de SGP-ChristenUnie voor staat is gekozen om samen de verkiezingscampagne te voeren onder de slogan “Christelijk, Betrouwbaar, Betrokken”. Vanuit dit uitgangspunt wordt door beide partijen gezamenlijk gewerkt aan een zorgzaam, veilig, duurzaam en een economisch sterk Barendrecht. Een Barendrecht met karakter!