Nieuws

Coalitiepartijen Barendrecht bezoeken zaterdag 26 januari het Middeldijkerplein

Oranjewijk.jpgmaandag 21 januari 2019 De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 26 januari a.s. het Middeldijkerplein. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over de onderwerpen die daar leven. Of over de vraag welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Vanaf 10.00 uur trekken de coalitieleden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 door de wijk Middeldijkerplein en gaan ze in gesprek met bewoners. Van 11.00-12.00 uur kunnen de wijkbewoners terecht in The Wave, Middeldijkerplein 9 (ingang om de hoek van gebouw Waterpoort) waar de raadsleden en wethouders ze welkom heten en de buurtsportcoach iets actiefs in petto heeft. De wijkbezoeken geven bewoners de gelegenheid met de coalitieleden in gesprek te gaan over wat er leeft in de wijk en of ze ideeën hebben om hun wijk te verbeteren. Ook kunnen de bewoners van gedachten wisselen over bijvoorbeeld het nieuwe collegeakkoord. lees verder
Labels

Wijkbezoek Oranjewijk: een geslaagde ochtend!

Oranjewijk.jpgwoensdag 12 december 2018 Op zaterdag 8 december bezochten wethouders, raadsleden en leden van coalitiepartijen (CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66) de Oranjewijk. Een prachtige wijk in Barendrecht met mooie huizen, veel groen en niet te vergeten de Oranjetuin. In een aantal straten zijn we deuren langs gegaan en zijn leuke gesprekken gevoerd. Veel bewoners van de wijk namen de moeite om ons op te zoeken in de Oranjetuin. Alle door de bewoners aangedragen ideeën en aandachtspunten zijn genoteerd.

Diverse bewoners gaven aan, dat het onderhoud van de buitenruimte (o.a. onderhoud groen, bestrating) beter kan. Een punt waar door de coalitie veel werk van is en wordt gemaakt. De nieuwe situatie aan de Marijkesingel werd ook genoemd. Bewoners vinden het met name voor fietsende kinderen onveilig tijdens de drukke uren. Andere besproken onderwerpen zijn wateroverlast bij hevige regenval en overlast van (te hard rijdend) verkeer. Verder werd aandacht gevraagd voor meer mogelijkheid voor afvalscheiding in de wijk (met name plastic). Het was goed om in de Oranjewijk te zijn. Er wordt op dit moment gedacht aan de oprichting van een buurtcomité. Een mooi initiatief waarvoor hopelijk voldoende belangstelling is. lees verder
Labels

Wijkwandeling Oranjewijk op zaterdag 8 december

Coalitiebezoek Stationsdak 2018.jpgwoensdag 05 december 2018 De coalitiepartijen (CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66) bezoeken op zaterdag 8 december de Oranjewijk. Bewoners van de Oranjewijk kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur met hen in gesprek over de onderwerpen die daar leven. Of welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Vanaf 10.00 uur wandelen de coalitieleden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 door de Oranjewijk en gaan in gesprek met bewoners. Van 11.00-12.00 uur kunnen de wijkbewoners terecht in het gebouw van de Oranjetuin waar de raadsleden en wethouders ze welkom heten. De wijkbezoeken geven bewoners de gelegenheid met de coalitieleden in gesprek te gaan over wat er leeft in de wijk en of ze ideeën hebben om hun wijk te verbeteren. Maar ook kunnen de bewoners van gedachten wisselen over bijvoorbeeld het nieuwe collegeakkoord. lees verder
Labels

Begroting 2019-2022 vastgesteld, twee SGP-ChristenUnie moties aangenomen

Euro bankbiljetten.jpgzaterdag 17 november 2018 Eén van de hoogtepunten in het politieke jaar is de behandeling en de vaststelling van de gemeentebegroting. Het college presenteert de begroting en alle politieke partijen geven aan waar zij (voor)staan en wat zij belangrijk vinden. Veel beleid en (financiële) verplichtingen, ook die door voorgaande colleges zijn aangegaan, liggen vast. Binnen de (resterende) financiële ruimte heeft het huidige college keuzes gemaakt. Martijn van Meppelen Scheppink geeft aan: "We zijn erg blij dat dit college prioriteit geeft en investeert in zorg en buitenruimte." lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie stelt vragen over huishoudelijk hulp

Oude handen en zorg.jpgzaterdag 17 november 2018 Onlangs is door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan die vergaande consequenties heeft voor gemeenten die “resultaat gericht” huishoudelijke hulp in het kader van de WMO indiceren. Gemeenten moeten nu op basis van maatwerk uren moeten toekennen. De uitspraak van CRvB is onherroepelijk en betekent dat alle gemeenten die op deze manier huishoudelijke hulp indiceren hun beleid moeten aanpassen en waarschijnlijk contracten met zorgaanbieders open moeten breken. De fractie van SGP-ChristenUnie wil van het college van B&W weten hoe dit in Barendrecht is geregeld en heeft een viertal vragen gesteld. lees verder
Labels

Nieuwsarchief