Nieuws

Coalitie gaat voor Barendrecht

Gemeentehuis Barendrecht v2dinsdag 17 juli 2018 In de raadsvergadering van 10 juli is de voorjaarsnota vastgesteld. Met deze voorjaarsnota worden de kaders meegegeven voor de begroting van 2019. En hoewel dit nieuwe college start met een financiële uitdaging, zijn de ambities en wensen om voor Barendrecht het beste te bereiken onverminderd.

De coalitie van de Barendrechtse CDA, SGP-CU, VVD, PvdA, GL en D66 heeft de handen stevig ineengeslagen om met elkaar het goede en mooie voor Barendrecht te doen. Naast een financieel degelijk en stevig kader, zonder belastingverhogingen, zijn er een aantal echte lokale plannen neergelegd. Het college heeft van ons de opdrachten gekregen om te investeren in Barendrecht. Zo pakken we het onderhoud van de buitenruimte aan, want de klachten en onvrede nemen toe. Gaan we een dag van waardering organiseren voor de vrijwilligers en mantelzorgers die Barendrecht rijk is. Investeren we in verkeersveiligheid, o.a. door snel met een voorstel te komen om de veiligheid voor fietsers en voetgangers bij de Ziedewij te vergroten. En gaan we onderzoeken hoe we jongeren meer bij beleidsvorming kunnen betrekken middels een jongerenraad.

Eenheid in verscheidenheid om gezamenlijk Barendrecht nog mooier te maken! lees verder
Labels

Budgetspel SGP-ChristenUnie op zomerfeest

Eurosdonderdag 05 juli 2018 Tijdens het zomerfeest van 30 juni jl. heeft de SGP-ChristenUnie van Barendrecht een budgetspel georganiseerd, waarbij bezoekers het budget mochten verdelen over 8 thema’s. Het thema veiligheid staat met stip op nummer 1.

De SGP-ChristenUnie kijkt terug op een geslaagd zomerfeest. Naast het prachtige weer was de sfeer goed en hadden de vrijwilligers van de organisatie hun uiterste best gedaan om een ruim en gevarieerd aanbod te bieden op het gebied van cultuur- en marktkramen.

Ook de SGP-ChristenUnie had, zoals inmiddels gebruikelijk, weer een kraam op het zomerfeest. De fractie ziet dit als één van de manieren om in contact te komen met de burgers. Op de kraam konden alle bezoekers van de markt deelnemen aan het budgetspel. Hierbij kreeg men 4 muntjes. Deze muntjes moesten verdeeld worden over 8 thema’s. Zodoende kon men aangeven naar welke thema’s de meeste gemeentelijke gelden zouden moeten gaan. lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie kijkt terug op een succesvolle openfractie avond

IMG_7209_openfractiedonderdag 05 juli 2018 Op 26 juni jl. hield de SGP-ChristenUnie een openfractie avond. Voor deze avond was eenieder die interesse heeft in de politiek uitgenodigd. Niet alleen de achterban was aanwezig, maar ook geïnteresseerde middelbare scholieren.
Tijdens deze avond heeft Tsjimmie Klos, een van de raadsleden van SGP-ChristenUnie, in het kort verteld wat er allemaal gebeurd in de gemeenteraad. Daarnaast hebben de fractie en de steunfractie zichzelf voorgesteld. SGP-ChristenUnie wethouder Arnoud Proos, die voor het VNG-congres in Maastricht verbleef, stelde zich via een live videoverbinding voor. De gehele avond was interactief van karakter. De bezoekers konden bij de fractie terecht met alle mogelijke vragen en opmerkingen. lees verder
Labels

Een nieuwe coalitie in Barendrecht

Gemeentehuis Barendrecht v2donderdag 14 juni 2018 Barendrecht heeft een nieuwe coalitie! Het is om verschillende redenen mooi dat de SGP-CU fractie hier deel van uitmaakt. Graag vertellen we er wat meer over. De vorige raadsperiode van 2014 tot 2018 was een roerige tijd. In wisselende samenstellingen heeft EVB een coalitie gehad met VVD, D66 en later CDA en SGP-CU. Vooruitblikkend op de komende periode heeft de SGP-CU gezegd behoefte te hebben aan een coalitie op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en breed draagvlak. Die elementen vonden we in de gesprekken met onze nieuwe coalitiegenoten. We zijn dankbaar dat er op het gebied van zondagsrust duidelijke afspraken zijn gemaakt tegen verdere verruiming. Ook identiteitsgebonden zorg, een degelijk financieel beleid en ruimte voor ondernemers in het nieuwe akkoord zijn belangrijke zaken voor ons. Ook hebben we aangegeven dat veiligheid een kernzaak is de komende periode. Fietsendiefstal en andere criminele praktijken moeten stevig aangepakt worden. lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie organiseert een open fractieavond op 26 juni

Gemeentehuis Barendrecht v2vrijdag 08 juni 2018 Op dinsdagavond 26 juni organiseert de SGP-ChristenUnie fractie in Barendrecht een open fractieavond. Tijdens deze avond is er gelegenheid kennis te maken met de nieuwe fractie en de nieuwe wethouder van SGP-ChristenUnie. Daarnaast zal het coalitie programma toegelicht worden en is er alle ruimte om vragen te stellen of ideeën met de fractie en wethouder te delen.

De open fractieavond wordt georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis van Barendrecht en is voor iedere geïnteresseerde toegankelijk. Vanaf 19:45 uur is er inloop met koffie en thee. Om 20:00 uur stelt de fractie en Arnoud Proos (de nieuwe wethouder namens SGP-ChristenUnie) zich voor en wordt het coalitieprogramma 2018-2022 nader toegelicht. Dit coalitieprogramma is op 28 mei jl. verstuurd naar de gemeenteraad en gepresenteerd aan journalisten in een persconferentie. Tijdens de open fractieavond is er voor de achterban en overige belangstellende uitgebreid de gelegenheid om geïnformeerd te worden over dit coalitieprogramma. Ook kunnen er vragen gesteld worden aan de fractie over alle onderwerpen die Barendrecht aangaan. lees verder
Labels

Nieuwsarchief