Nieuws

SGP/ChristenUnie: Kiezen voor nieuwbouw van 't Trefpunt.

Trefpuntdinsdag 09 mei 2017 Op de raadsvergadering van 9 mei 2017 is gesproken over de toekomst van het gebouw 't Trefpunt. Het college stelde voor dit gebouw te renoveren. Jan Willem Dirkse: "De SGP/ChristenUnie kiest uiteindelijk voor nieuwbouw. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de mogelijkheden om samen met de gebruikers een optimale invulling te geven aan het nieuwe zo duurzaam mogelijke gebouw en de lagere kosten vergeleken met renovatie". Door een amendement, dat door de gehele raad is gesteund, is nu besloten om over te gaan tot nieuwbouw. De SGP/ChristenUnie is blij met dit besluit. Het geeft de broodnodige duidelijkheid. We vinden het belangrijk dat in de verdere uitwerking de samenwerking met huidige en toekomstige gebruikers gezocht en gevonden wordt en wensen alle betrokkenen daarbij veel plezier en succes. lees verder
Labels

SGP/ChristenUnie akkoord met cultuurnota

Gemeentehuis Barendrecht v2dinsdag 04 april 2017 Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad de cultuurnota vastgesteld. De SGP ChristenUnie kan zich goed vinden in de in deze nota vastgestelde kaders. Er is ruimte voor een breed aanbod gericht op alle Barendrechters. De scholen krijgen gerichte aandacht. Raadslid Jan Willem Dirkse: "De diverse uitingen van cultuur laten zien welke talenten God aan mensen geeft en daarom is het belangrijk dat de gemeente daar ook voldoende ruimte voor geeft en waar nodig ondersteunt met middelen en locaties. Dit vinden we terug in de cultuurnota. De SGP ChristenUnie waardeert dat de cultuurnota ook het belang van ons cultureel erfgoed noemt. We spreken onze dank en waardering uit voor het vele werk dat is gedaan door de nu actieve organisaties in het cultuurveld na het faillissement van ToBe. We zien de uitvoering van de cultuurnota met vertrouwen tegemoet." lees verder
Labels

Brandweerkorps Barendrecht: om trots op te zijn.

Korpsfoto 1donderdag 30 maart 2017 Maandag 30 januari werd tijdens een werkbezoek van gemeenteraadsleden aan de brandweerkazerne opnieuw duidelijk dat Barendrecht een zeer gedreven en gemotiveerd brandweerkorps heeft dat bij meldingen snel uitrukt. SGP/ChristenUnie is er trots op, en wil dat graag zo houden. Tijdens het bezoek werd het plan brandweerzorg 2017-2020 gepresenteerd, en werd gesproken met Barendrechtse vrijwilligers, waarbij we naast positieve waardering voor het plan ook hoorden dat er in het korps zorgpunten zijn over bepaalde ontwikkelingen. Als ik goed geluisterd heb, aldus raadslid Arjan Stolk, zijn de ontwikkelingen van dit plan (zoals dynamisch alarmeren) op zichzelf niet verkeerd, maar gaat dit leiden tot minder uitrukken vanuit de Barendrechtse kazerne. Naar aanleiding van dit plan en de signalen heeft SGP/ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over het nieuwe uitrukbeleid, het antwoord was duidelijk: “dit vloeit voort uit het nieuwe dekkingsplan en materieelspreidingsplan, bij ieder incident wordt de eenheid gealarmeerd die het snelste ter plaatse kan zijn, omdat Barendrecht grenst aan verzorgingsgebieden met beroepseenheden kunnen deze er gemiddeld sneller zijn”. Grote vraag daarbij is: hoe de Barendrechtse vrijwilligers gemotiveerd houden bij deze gevolgen? lees verder
Labels

Commissie bespreekt ontwikkelingen Participatiewet

Mannen overleggen op kantoor laptop.pngwoensdag 15 maart 2017 Tijdens de commissie Samenleving van 14 maart jl. is gesproken over de ontwikkelingen binnen de gemeente ten aanzien van de Participatiewet.

Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht, om mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Omdat daarbij de indruk wordt gewekt, dat betaalde arbeid de hoogste vorm van participatie is, heeft raadslid Arjan Stolk tijdens deze commissievergadering nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking slechts beperkt kunnen uitstromen naar een betaalde baan en dus niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. lees verder
Labels

Barendrecht heeft nieuwe coalitie: EVB, CDA én SGP/ChristenUnie

Gemeentehuis Barendrecht v2zaterdag 26 november 2016 Barendrecht heeft een nieuwe coalitie. Op vrijdag 25 november werd het coalitieakkoord door EVB, CDA en SGP/ChristenUnie getekend. Na de val van het vorige college is door een tweetal informateurs gezocht naar een nieuw meerderheidscollege. Dit was noodzakelijk om de bestuurlijke rust en stabiliteit in Barendrecht terug te brengen. Op advies van de informateurs is een coalitie van EVB, CDA en SGP/ChristenUnie verder onderzocht met een nieuwe coalitie als resultaat. "Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een stabiel bestuur voor Barendrecht", zegt Leendert Mijnders fractievoorzitter van SGP/ChristenUnie. lees verder
Labels