Nieuws

Een nieuwe coalitie in Barendrecht

Gemeentehuis Barendrecht v2donderdag 14 juni 2018 Barendrecht heeft een nieuwe coalitie! Het is om verschillende redenen mooi dat de SGP-CU fractie hier deel van uitmaakt. Graag vertellen we er wat meer over. De vorige raadsperiode van 2014 tot 2018 was een roerige tijd. In wisselende samenstellingen heeft EVB een coalitie gehad met VVD, D66 en later CDA en SGP-CU. Vooruitblikkend op de komende periode heeft de SGP-CU gezegd behoefte te hebben aan een coalitie op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en breed draagvlak. Die elementen vonden we in de gesprekken met onze nieuwe coalitiegenoten. We zijn dankbaar dat er op het gebied van zondagsrust duidelijke afspraken zijn gemaakt tegen verdere verruiming. Ook identiteitsgebonden zorg, een degelijk financieel beleid en ruimte voor ondernemers in het nieuwe akkoord zijn belangrijke zaken voor ons. Ook hebben we aangegeven dat veiligheid een kernzaak is de komende periode. Fietsendiefstal en andere criminele praktijken moeten stevig aangepakt worden. lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie organiseert een open fractieavond op 26 juni

Gemeentehuis Barendrecht v2vrijdag 08 juni 2018 Op dinsdagavond 26 juni organiseert de SGP-ChristenUnie fractie in Barendrecht een open fractieavond. Tijdens deze avond is er gelegenheid kennis te maken met de nieuwe fractie en de nieuwe wethouder van SGP-ChristenUnie. Daarnaast zal het coalitie programma toegelicht worden en is er alle ruimte om vragen te stellen of ideeën met de fractie en wethouder te delen.

De open fractieavond wordt georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis van Barendrecht en is voor iedere geïnteresseerde toegankelijk. Vanaf 19:45 uur is er inloop met koffie en thee. Om 20:00 uur stelt de fractie en Arnoud Proos (de nieuwe wethouder namens SGP-ChristenUnie) zich voor en wordt het coalitieprogramma 2018-2022 nader toegelicht. Dit coalitieprogramma is op 28 mei jl. verstuurd naar de gemeenteraad en gepresenteerd aan journalisten in een persconferentie. Tijdens de open fractieavond is er voor de achterban en overige belangstellende uitgebreid de gelegenheid om geïnformeerd te worden over dit coalitieprogramma. Ook kunnen er vragen gesteld worden aan de fractie over alle onderwerpen die Barendrecht aangaan. lees verder
Labels

Coalitiebespreking in Barendrecht met 6 partijen

Gemeentehuis Barendrecht v2dinsdag 10 april 2018 Zes partijen in Barendrecht onderzoeken of ze de komende vier jaar samen een coalitie voor Barendrecht kunnen vormen. CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 willen een positieve bestuursstijl voor de komende vier jaar. Met deze positieve bestuursstijl kunnen ze betere resultaten bereiken voor alle inwoners van Barendrecht. Het is gebleken dat er tussen de zes partijen voldoende chemie is voor samenwerking. Ze streven naar een coalitieakkoord waarin alle Barendrechters zich kunnen herkennen.

De brede coalitie ziet veel raakvlakken in elkaars plannen voor een beter Barendrecht. Er is een effectieve coalitie mogelijk als het gaat over de belangrijke onderwerpen als zorg, duurzaamheid, wonen, veiligheid, onderhoud buitenruimte, samenwerking met ondernemers en de BAR-samenwerking. Uit de verkennende gesprekken blijkt dat er vertrouwen is in een respectvolle en transparante samenwerking. lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie stelt vragen over vuurwerkvrije zones

DSC_0780_Arjandinsdag 27 februari 2018 Rondom de afgelopen jaarwisseling heeft de SGP-ChristenUnie een poll gehouden over vuurwerkvrije zones. Ook werden Barendrechters opgeroepen hun mening te delen met de fractie. 72% van de respondenten gaf aan meer vuurwerkvrije zones te willen. Afgelopen maanden heeft de SGP-ChristenUnie verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in een aantal vragen aan het college.

Raadslid Arjan Stolk: “Vanuit heel Barendrecht kregen we reacties op onze oproep. Hiervoor willen we de inzenders hartelijk bedanken! We zijn met de reacties aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in een aantal vragen richting het college. We willen onder andere vanuit de evaluatie rondom de jaarwisseling weten hoe de ervaringen van de politie en de BOA’s waren rondom de vuurwerkvrije zone bij het Middeldijkerplein. Dit bepaalt vervolgens hoe en of we het aantal vuurwerkvrije zones kunnen uitbreiden.” lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie start onderzoek naar duurzaamheid en energiebesparing

Foto duurzaamheidmaandag 19 februari 2018 De komende jaren gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid en energiebesparing. Hoewel veel milieu- en klimaatbeleid op Europees, of zelfs op wereldniveau wordt gemaakt, moet ook op lokaal niveau duurzaamheid worden gestimuleerd. De SGP-ChristenUnie Barendrecht wil investeren in een duurzame toekomst. Maar dat gaat niet vanzelf en is zeker niet alle en een zaak van de gemeente. "We moeten dit samen zien te realiseren", zo zegt Tsjimmie Klos-de Vries, raadslid voor de SGP-ChristenUnie. Om een beter beeld te krijgen van wat Barendrechters doen en belangrijk vinden op het terrein van duurzaamheid en energiebesparing zijn wij een onderzoek gestart onder alle Barendrechters.

De SGP-ChristenUnie wil graag zoveel mogelijk Barendrechters betrekken. Daarom is een korte vragenlijst opgesteld. "Via de enquête willen wij in kaart brengen wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om een duurzame gemeente", zo zegt Tsjimmie Klos-de Vries. Ook zijn wij benieuwd naar ideeën die bijdragen aan een betere afvalscheiding in Barendrecht. "De resultaten willen wij betrekken bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering in de komende raadsperiode. Deelnemen aan het onderzoek kan door middel van het klikken op de afbeelding hiernaast of via onze facebook-pagina. De resultaten van het onderzoek worden half maart bekend gemaakt. lees verder
Labels

Nieuwsarchief