Nieuws

SGP-ChristenUnie zoekt mantelzorgers om in het zonnetje te zetten

Bedankt.jpgdinsdag 29 oktober 2019 Elk jaar wordt op 10 november de dag van de mantelzorg georganiseerd. Dit om de mantelzorgers in Nederland te bedanken voor hun belangeloze inzet in de verzorging van hun naaste. Ze zijn hiermee een belangrijke en onmisbare schakel in het huidige zorgsysteem. De SGP-ChristenUnie wil deze dag dan ook aangrijpen om haar dank uit te brengen aan deze grote groep vrijwilligers. We zijn daarom op zoek naar mensen, die hun mantelzorgers in het zonnetje willen zetten.
Wordt u ondersteund door een mantelzorger en wilt u deze bedanken? Stuur dan een e-mail naar mantelzorg@sgp-barendrecht.nl met daarin de naam en adres gegevens van de mantelzorger inclusief een motivatie. Uit de inzenders wordt een aantal mantelzorgers gekozen en deze worden als symbool voor alle mantelzorgers in Barendrecht in het zonnetje gezet met een verwenpakket. Dit pakket wordt samengesteld door de dagbesteding van Cadeauwinkel Humanitas Inclusief. lees verder
Labels

Coalitiepartijen bezoeken zaterdag 21 september de wijk Smitshoek

Coalitiebezoek 26mei.JPGwoensdag 18 september 2019 De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 21 september a.s. de wijk Smitshoek. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10-12:00 uur met hen in gesprek over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Of welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht. Vanaf 10.00 uur trekken de coalitieleden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 de wijk in en gaan ze in gesprek met bewoners. lees verder
Labels

Herinrichting begraafplaats nadert voltooiing

Uitleg ontwerpbegraafplaats 20170531maandag 06 mei 2019 Waar veel Barendrechters jaren om vroegen, werd kortgeleden werkelijkheid; uitgifte van nieuwe graven op de begraafplaats aan de Scheldestraat is weer mogelijk, nadat er 15 jaar lang geen nieuwe graven meer werden uitgegeven.

Arjan Stolk, die zich als raadslid hier vele jaren hard voor maakte, vertelt kort de ontwikkelingen in de afgelopen jaren:

“In 2012 werd ik door diverse inwoners en begrafenisondernemers aangesproken over de achteruitgaande staat van de begraafplaats aan de Scheldestraat, en tijdens een werkbezoek zagen we dat het monumentale gedeelte in verval raakte en restauratie dringend nodig zou zijn. We spraken veel Barendrechters voor wie de begraafplaats aan de Scheldestraat een plaats vol van herinnering en emotie is, ze bezoeken deze plek om te gedenken, te verwerken en dierbaren te herinneren. Bovendien is de in 1871 in gebruik genomen begraafplaats al jarenlang als groengebied belangrijk voor de groene uitstraling van Barendrecht, en het oude monumentale gedeelte is van cultuurhistorische betekenis.

Daarom nam de SGP-ChristenUnie fractie Barendrecht in 2013 het initiatief om een motie in te dienen met daarin het verzoek aan het College van B&W om een herinrichtingsplan op te gaan stellen voor Begraafplaats Scheldestraat. Deze motie is door de gemeenteraad met unanieme steun van alle partijen aangenomen. lees verder
Labels

Betere portofoons voor Buurtpreventie

Agentenmaandag 01 april 2019 Onlangs overhandigden de burgemeester en wethouder Schaap nieuwe portofoons aan de vrijwilligers van Buurtpreventie Barendrecht.

De nieuwe portofoons werken, anders dan de oude (radio) portofoons, via (mobiel) internet. Door de internetverbinding is het bereik en de geluidskwaliteit een stuk beter. De handhavers (BOA’s) van de gemeente werken met dezelfde portofoons. Daardoor is communicatie met de vrijwilligers van Buurtpreventie makkelijker en sneller. Bovendien blijven de vrijwilligers van Buurtpreventie met elkaar in verbinding als zij op pad zijn. Met de oude portofoons hadden de vrijwilligers van Buurtpreventie slecht bereik en konden zij elkaar niet bereiken. Dat is natuurlijk niet goed. Goede en snelle bereikbaarheid is belangrijk, zeker in geval van incidenten of calamiteiten. De vrijwilligers van Buurtpreventie zijn erg blij met de nieuwe portofoons. lees verder
Labels

Coalitiepartijen Barendrecht bezoeken zaterdag 26 januari het Middeldijkerplein

Oranjewijk.jpgmaandag 21 januari 2019 De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 26 januari a.s. het Middeldijkerplein. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over de onderwerpen die daar leven. Of over de vraag welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Vanaf 10.00 uur trekken de coalitieleden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 door de wijk Middeldijkerplein en gaan ze in gesprek met bewoners. Van 11.00-12.00 uur kunnen de wijkbewoners terecht in The Wave, Middeldijkerplein 9 (ingang om de hoek van gebouw Waterpoort) waar de raadsleden en wethouders ze welkom heten en de buurtsportcoach iets actiefs in petto heeft. De wijkbezoeken geven bewoners de gelegenheid met de coalitieleden in gesprek te gaan over wat er leeft in de wijk en of ze ideeën hebben om hun wijk te verbeteren. Ook kunnen de bewoners van gedachten wisselen over bijvoorbeeld het nieuwe collegeakkoord. lees verder
Labels

Nieuwsarchief