Nieuws

Gert-Jan Segers komt naar Barendrecht op 7 februari 2020

20161007_CU portretten_13.jpgzaterdag 14 december 2019 Op vrijdagavond 7 februari 2020 komt Gert-Jan Segers, partijleider en voorzitter van de Tweede Kamer-fractie van de ChristenUnie, naar Barendrecht.
Gert-Jan Segers is een van de initiatiefnemers van het jongerenmanifest Coalitie-Y. De inzet daarvan is een samenleving waarin we elkaar rust en ruimte gunnen en waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid nemen. Onderwerpen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: de strijd met de prestatiedruk, goede stageplaatsen, zekerheid op de arbeidsmarkt, betaalbaar wonen, studeren en niet in de laatste plaats een schone en leefbare toekomst.
Op 7 februari 2020 vertelt Gert-Jan hier meer over onder het thema “Toekomst voor jongeren”. Het belooft een inspirerende en interessante avond te worden.
De avond wordt muzikaal omlijst door Matthijn Buwalda. Matthijn is liedschrijver en zanger. Hij heeft sinds 2006 verschillende cd's uitgebracht en door heel Nederland concerten en voorstellingen gegeven. De organisatie van deze avond is in handen van de ChristenUnie in de BAR-gemeenten. Het programma begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur. De locatie is het Dalton Lyceum, Zichtwei 1 in Barendrecht. Iedereen en met name natuurlijk de jongeren wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. De toegang is gratis. lees verder
Labels

Coalitiepartijen Barendrecht zaterdag in Rivierenbuurt

Coalitiebezoek 26mei.JPGdinsdag 10 december 2019 De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 14 december a.s. de Rivierenbuurt. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00 uur en 12.00 uur met hen in gesprek over de onderwerpen die daar leven. Of over de vraag welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Vanaf 10.00 uur trekken de coalitieleden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 door de Rivierenbuurt en gaan ze in gesprek met bewoners. Van 11.00-12.00 uur kunnen de wijkbewoners terecht voor het gemeentehuis in Barendrecht, Binnenhof 1, waar ze onder het genot van een kop koffie of thee de raadsleden en wethouders van de coalitie kunnen ontmoeten. De wijkbezoeken geven bewoners de gelegenheid met de coalitieleden in gesprek te gaan over wat er leeft in de wijk en of ze ideeën hebben om hun wijk te verbeteren. Ook kunnen de bewoners van gedachten wisselen over bijvoorbeeld het nieuwe collegeakkoord. lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie zoekt mantelzorgers om in het zonnetje te zetten

Bedankt.jpgdinsdag 29 oktober 2019 Elk jaar wordt op 10 november de dag van de mantelzorg georganiseerd. Dit om de mantelzorgers in Nederland te bedanken voor hun belangeloze inzet in de verzorging van hun naaste. Ze zijn hiermee een belangrijke en onmisbare schakel in het huidige zorgsysteem. De SGP-ChristenUnie wil deze dag dan ook aangrijpen om haar dank uit te brengen aan deze grote groep vrijwilligers. We zijn daarom op zoek naar mensen, die hun mantelzorgers in het zonnetje willen zetten.
Wordt u ondersteund door een mantelzorger en wilt u deze bedanken? Stuur dan een e-mail naar mantelzorg@sgp-barendrecht.nl met daarin de naam en adres gegevens van de mantelzorger inclusief een motivatie. Uit de inzenders wordt een aantal mantelzorgers gekozen en deze worden als symbool voor alle mantelzorgers in Barendrecht in het zonnetje gezet met een verwenpakket. Dit pakket wordt samengesteld door de dagbesteding van Cadeauwinkel Humanitas Inclusief. lees verder
Labels

Coalitiepartijen bezoeken zaterdag 21 september de wijk Smitshoek

Coalitiebezoek 26mei.JPGwoensdag 18 september 2019 De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 21 september a.s. de wijk Smitshoek. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10-12:00 uur met hen in gesprek over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Of welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht. Vanaf 10.00 uur trekken de coalitieleden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 de wijk in en gaan ze in gesprek met bewoners. lees verder
Labels

Herinrichting begraafplaats nadert voltooiing

Uitleg ontwerpbegraafplaats 20170531maandag 06 mei 2019 Waar veel Barendrechters jaren om vroegen, werd kortgeleden werkelijkheid; uitgifte van nieuwe graven op de begraafplaats aan de Scheldestraat is weer mogelijk, nadat er 15 jaar lang geen nieuwe graven meer werden uitgegeven.

Arjan Stolk, die zich als raadslid hier vele jaren hard voor maakte, vertelt kort de ontwikkelingen in de afgelopen jaren:

“In 2012 werd ik door diverse inwoners en begrafenisondernemers aangesproken over de achteruitgaande staat van de begraafplaats aan de Scheldestraat, en tijdens een werkbezoek zagen we dat het monumentale gedeelte in verval raakte en restauratie dringend nodig zou zijn. We spraken veel Barendrechters voor wie de begraafplaats aan de Scheldestraat een plaats vol van herinnering en emotie is, ze bezoeken deze plek om te gedenken, te verwerken en dierbaren te herinneren. Bovendien is de in 1871 in gebruik genomen begraafplaats al jarenlang als groengebied belangrijk voor de groene uitstraling van Barendrecht, en het oude monumentale gedeelte is van cultuurhistorische betekenis.

Daarom nam de SGP-ChristenUnie fractie Barendrecht in 2013 het initiatief om een motie in te dienen met daarin het verzoek aan het College van B&W om een herinrichtingsplan op te gaan stellen voor Begraafplaats Scheldestraat. Deze motie is door de gemeenteraad met unanieme steun van alle partijen aangenomen. lees verder
Labels

Nieuwsarchief